Dôležité doklady

Živnostenské oprávnenie

Výpis z obchodného registra

Daňové identifikačné číslo

Identifikačné číslo DPH