ROULAGEPLUS.SK – NAŠE SLUŽBY

Tu nájdete naše ponúkané špedičné služby, pre koho sú vhodné  a čo dokážeme prepraviť

Spýtajte sa

  (Údaje budú použité len za účelom komunikácie)

  Kontaktné informácie

  Ing. Alexander Luczy, konateľ
  pevná linka: +421 43 586 4215
  mobil: + 421 911 548 450
  roulageplus.alex@dkubin.sk
  Google mapa firmy: prejsť na google mapu

  Roulage Plus, s.r.o.
  Mjr. Archipova 170/27 026 01 Vyšný Kubín

  Pošta: Roulage Plus, s.r.o.
  P.O.BOX 64, 026 01 Dolný Kubín

  Pondelok – Piatok: od 8:00 – 17:00hod
  Sobota a Nedeľa: Dispečing cez víkend

  Máte o nejakú službu záujem?

  Ak sa rozhodnete pre naše služby, môžete vyplniť nezáväzný dopyt, kde presnejšie opíšete o čo máte záujem.

  Zadať nezáväzný dopyt

  Základné pojmy

  Zasielateľstvo alebo inak nazývané aj špedícia patrí do kategórie dopravných a logistických služieb. Neznamená iba obstarávanie prepravy zásielok, ale zahŕňa celý rad činností súvisiacich s prepravou, ktoré zasielateľ vykonáva pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a na cudzí účet.

  Na základe zasielateľskej zmluvy môže tak zákazník zabezpečiť logistiku tovaru prostredníctvom zasielateľa ( špeditéra).

  Logistika je uspokojovanie potrieb zákazníka dodaním výrobkov a služieb v správnom množstve, na správne miesto, v zodpovedajúcom stave, ekologicky a za výhodnú cenu.

  Logistika vedie k úspore nákladov, zníženiu stavu zásob, uvoľneniu kapitálu a tým k zvýšeniu hospodárnosti a zisku.

  Firma, ktorá uplatňuje logistiku, získava vyššiu konkurenčnú schopnosť a súčasne pružnosť a schopnosť reakcie na zmeny.

  Skladovanie je jednou z dôležitých častí logistického systému.

  Pokiaľ zasielateľ v rámci svojich činností vykonáva prípadne obstaráva skladovanie vecí, riadi sa táto činnosť nasledujúcimi ustanoveniami.

  Zákazník má právo prezrieť si skladové priestory sám , alebo si ich môže dať prezrieť. Námietky alebo reklamácie týkajúce sa skladovacích priestorov alebo umiestnenia tovaru musí uplatniť okamžite .

  Výber priestoru a umiestnenie tovaru zasielateľ uskutočňuje s náležitou odbornou starostlivosťou . Príkazca má právo vstupovať do skladu iba v sprievode zasielateľa.

  Colná deklarácia je vyhlásenie – colné prejednanie tovaru dovážaného z tretích krajín na územie Európskej únie alebo naopak, vyvážaného do tretích krajín z Európskej únie. .

  Colná deklarácia sa riadi medzinárodnými a národnými predpismi daného územia dovozu, respektíve vývozu tovaru a rozdeľujeme ju nasledovne:

  • import je colné konanie, ktorým prejde každý dovážaný tovar na územie Európskej únie z tretích krajín, bez rozdielu do akého režimu dovozu je určený;
  • export je colné konanie, ktorým prejde každý vyvážaný tovar z územia Európskej únie do tretích krajín, bez rozdielu do akého režimu vývozu je určený.

  Colná deklarácia sa riadi množstvom národných a medzinárodných predpisov. Tie určujú rôzne pravidlá, ako napríklad zákazy a obmedzenia, ale aj odpustenie colných poplatkov.

  Ochotne Vám pomôžeme zabezpečiť celý proces s využitím outsourcingu firmy  Roulage SK,s.r.o.

  Ponúkané špedičné služby

  • Zasielateľstvo
  • Doprava
  • Logistika
  • Skladovanie
  • Colná deklarácia
  • Poradenstvo

  Poradenstvo :

  • logistický audit
  • hĺbková analýza
  • vyhodnocovanie
  • návrh riešenia
  • implementácia do praxe

  Zasielateľstvo, doprava

  • V súčasnosti ponúkame prepravy :
  • Čiastočných zásielok
  • Expresných zásielok
  • Zberných zásielok
  • Celovozových zásielok

  Logistika

  • automobilový priemysel
  • víno a alkohol
  • priemyselný tovar
  • farby a laky
  • ferozliatiny
  • sypké materiály

  Typy vozidiel a hlavné destinácie

  • dodávky do 3,5t
  • sólo kamióny do 7,5t alebo do 12t
  • 13,6 návesy alebo veľké súpravy do 24t
  • plachtové
  • skriňové
  • frigo
  • kamióny so sklápacou nadstavbou ( prevoz sypkých materiálov )
  • kamióny na prevoz nebezpečného tovaru podľa klasifikácie tried ADR
  • Destinácie : F, D, E, P, I, Benelux, SLO,A, karajiny V4

  Colná deklarácia

  • Uvedenú činnosť od roku 2017 zastrešuje Roulage SK,s.r.o
  • V Ružomberku máme pracovisko colnej deklarácie
  • Komplexné zastupovanie v colnom konaní pre export a import v
   regióne Liptov (colnica Ružomberok) a Orava (colnica Trstená)
  • Na základe jednorázového plnomocenstva
  • Na základe mandátnej zmluvy
  • Na základe komisionárskej zmluvy

  Vystavovanie colných dokladov

  • Jednotný colný doklad JCD
  • Deklarácia údajov o colnej hodnote
  • Osvedčenia o pôvode EUR.1, EUR-MED, FORM A
  • Osvedčenie o nepreferenčnom pôvode tovaru
  • Osvedčenie o statuse A.TR
  • Nákladný list CMR
  • Karnet TIR
  • Karnet ATA

  ROULAGEPLUS:SK

  Filozofia firmy

  Snažíme sa byť stabilným, dôveryhodným a zodpoveným partnerom našim klientom a prispôsobovať naše služby rýchlo sa
  meniacim podmienkam a vývoju v našej spoločnosti. Najlepšou reklamou našej firmy je spokojnosť, loajalita našich klientov.

  Zadať nezáväzný dopyt