NAŠE SLUŽBY

Naše ponúkané špedičné služby – pre koho sú vhodné  a čo dokážeme prepraviť?

Spýtajte sa

  (Údaje budú použité len za účelom komunikácie)

  Kontaktné informácie

  Ing. Alexander Luczy, konateľ
  pevná linka: +421 43 586 4215
  mobil: + 421 911 548 450
  roulageplus.alex@dkubin.sk
  Google mapa firmy: prejsť na google mapu

  Roulage Plus, s.r.o.
  Mjr. Archipova 170/27 026 01 Vyšný Kubín

  Pošta: Roulage Plus, s.r.o.
  P.O.BOX 64, 026 01 Dolný Kubín

  Pondelok-Piatok: 8:00-17:00 hod.
  Sobota a Nedeľa: Dispečing cez víkend

  Máte záujem?

  Ak sa rozhodnete pre naše služby, môžete vyplniť nezáväzný dopyt, kde presnejšie opíšete o čo máte záujem.

  Zadať nezáväzný dopyt

  Základné pojmy

  Zasielateľstvo alebo inak nazývané aj špedícia patrí do kategórie dopravných a logistických služieb. Neznamená iba obstarávanie prepravy zásielok, ale zahŕňa celý rad činností súvisiacich s prepravou, ktoré zasielateľ vykonáva pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a na cudzí účet.

  Na základe zasielateľskej zmluvy môže tak zákazník zabezpečiť logistiku tovaru prostredníctvom zasielateľa (špeditéra).

  Logistika je uspokojovanie potrieb zákazníka dodaním výrobkov a služieb v správnom množstve, na správne miesto, v zodpovedajúcom stave, ekologicky a za výhodnú cenu.

  Logistika vedie k úspore nákladov, zníženiu stavu zásob, uvoľneniu kapitálu a tým k zvýšeniu hospodárnosti a zisku.

  Firma, ktorá uplatňuje logistiku, získava vyššiu konkurenčnú schopnosť a súčasne pružnosť a schopnosť reakcie na zmeny.

  Skladovanie je jednou z dôležitých častí logistického systému.

  Pokiaľ zasielateľ v rámci svojich činností vykonáva prípadne obstaráva skladovanie vecí, riadi sa táto činnosť nasledujúcimi ustanoveniami.

  Zákazník má právo prezrieť si skladové priestory sám, alebo si ich môže dať prezrieť inou osobou. Námietky alebo reklamácie týkajúce sa skladových priestorov alebo umiestnenia tovaru musí uplatniť okamžite.

  Výber priestoru a umiestnenie tovaru zasielateľ uskutočňuje s náležitou odbornou starostlivosťou. Príkazca má právo vstupovať do skladu iba v sprievode zasielateľa.

  Colná deklarácia je vyhlásenie – colné prejednanie tovaru dovážaného z tretích krajín na územie Európskej únie alebo naopak, vyvážaného do tretích krajín z Európskej únie.

  Colná deklarácia sa riadi medzinárodnými a národnými predpismi daného územia dovozu, respektíve vývozu tovaru a rozdeľujeme ju nasledovne:

  • import je colné konanie, ktorým prejde každý dovážaný tovar na územie Európskej únie z tretích krajín, bez rozdielu do akého režimu dovozu je určený;
  • export je colné konanie, ktorým prejde každý vyvážaný tovar z územia Európskej únie do tretích krajín, bez rozdielu do akého režimu vývozu je určený.

  Colná deklarácia sa riadi množstvom národných a medzinárodných predpisov. Tie určujú rôzne pravidlá, ako napríklad zákazy a obmedzenia, ale aj odpustenie colných poplatkov.

  Ochotne Vám pomôžeme zabezpečiť celý proces s využitím outsourcingu firmy Roulage SK, s.r.o.

  Ponúkané špedičné služby

  • Zasielateľstvo
  • Doprava
  • Logistika
  • Skladovanie
  • Colná deklarácia
  • Poradenstvo

  Poradenstvo:

  • logistický audit
  • hĺbková analýza
  • vyhodnocovanie
  • návrh riešenia
  • implementácia do praxe

  Zasielateľstvo, doprava

  V súčasnosti ponúkame prepravy:

  • Čiastočných zásielok
  • Expresných zásielok
  • Zberných zásielok
  • Celovozových zásielok

  Logistika

  • automobilový priemysel
  • víno a alkohol
  • priemyselný tovar
  • farby a laky
  • ferozliatiny
  • sypké materiály

  Typy vozidiel a hlavné destinácie

  • dodávky do 3,5t
  • sólo kamióny do 7,5t alebo do 12t
  • 13,6 návesy alebo veľké súpravy do 24t
  • plachtové
  • skriňové
  • frigo
  • kamióny so sklápacou nadstavbou (prevoz sypkých materiálov)
  • kamióny na prevoz nebezpečného tovaru podľa klasifikácie tried ADR
  • Destinácie: F, D, E, P, I, Benelux, SLO, A, krajiny V4

  Colná deklarácia

  • Uvedenú činnosť od roku 2017 zastrešuje Roulage SK, s.r.o
  • V Ružomberku máme pracovisko colnej deklarácie
  • Komplexné zastupovanie v colnom konaní pre export a import v
   regióne Liptov (colnica Ružomberok) a Orava (colnica Trstená)
  • Na základe jednorázového plnomocenstva
  • Na základe mandátnej zmluvy
  • Na základe komisionárskej zmluvy

  Vystavovanie colných dokladov

  • Jednotný colný doklad JCD
  • Deklarácia údajov o colnej hodnote
  • Osvedčenia o pôvode EUR.1, EUR-MED, FORM A
  • Osvedčenie o nepreferenčnom pôvode tovaru
  • Osvedčenie o statuse A.TR
  • Nákladný list CMR
  • Karnet TIR
  • Karnet ATA

  ROULAGE PLUS

  Filozofia firmy

  Sme stabilným, dôveryhodným a zodpoveným partnerom pre našich klientom a prispôsobujeme naše služby rýchlo sa
  meniacim podmienkam a vývoju v našej spoločnosti. Najlepšou reklamou našej firmy je spokojnosť a lojalita našich klientov.

  Zadať nezáväzný dopyt